Publikationer

Holger Juul

Lektor, ph.d.


Publikationer


Juul, H., Gellert, A. S., & Andersen, K. F. (under udgivelse). Sprogtestning. L. Kjærbæk & D. Boeg Thomsen (red.) Sprog og sprogtilegnelse hos børn [arbejdstitel]. Frederiksberg: Frydenlund.


Daugaard, H. T., Nielsen, A.-M. V. & Juul, H. (2020). Context clue types and their prevalence in texts for Danish 3rd and 4th graders. Language and Education, DOI: 10.1080/09500782.2020.1782424.

 

Juul, H. (2020) Om effekten af at undervise i stavning. Forskerklumme, Nationalt Videncenter for Læsning (netpublikation). https://www.videnomlaesning.dk/viden-og-vaerktoejer/forskerklummen/2020/om-effekten-af-at-undervise-i-stavning/

 

Juul, H. (2020). Morfemprincippets vildveje. Mål og Mæle, 41. årgang, nr. 1, 24-29.

 

Juul, H., Pharao, N., & Thøgersen, J. (2019). Stemte og ustemte sonoranter i dansk. Danske Talesprog, 19, 108-130.

 

Daugaard, H. T., Nielsen, A.-M. V. & Juul, H. (2019). Skub på ordene. København: Akademisk Forlag.

Juul, H. & Møller, L. (2019). Om at lave læseprøver. Viden om Literacy, nr. 25, 100-105.


Petersen, J. H. & Juul, H. (2019). Kapitel 7. Tryk. J. H. Petersen (red.): Udtalt. En indføring i dansk fonetik og fonologi (kompendium; opdateret version, august 2019) s. 85-100. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

 

Juul, H. (2018). Kapitel 1. Skrift og lyd. J. H. Petersen (red.): Udtalt. En indføring i dansk fonetik og fonologi (kompendium) s. 6-14. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

 

Juul, H. (2018). Kapitel 2. Lyd og lydskrift. J. H. Petersen (red.): Udtalt. En indføring i dansk fonetik og fonologi (kompendium) s. 15-38. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

 

Petersen, J. H. & Juul, H. (2018). Kapitel 3. Foner og fonemer – og fonetik og fonologi. J. H. Petersen (red.): Udtalt. En indføring i dansk fonetik og fonologi (kompendium) s. 39-47. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

 

Daugaard, H. T., Nielsen, A.-M. V. & Juul, H. (2018). Undervisning i ordtilegnelse under selvstændig læsning. Læsepædagogen, 66. årgang, nr. 4, 4-9.

 

Juul, H., Nielsen, A.-M. V., Daugaard, H. T. (2018). Morfologi på mellemtrinnet. NyS, 54, 11-32.


Nielsen, A.-M. V., Daugaard, H. T. & Juul, H. (2017). Ordkendskabsundervisning på mellemtrinnet. Skandinaviske Sprogstudier, 8(1), 25-41.

 

Juul, H. & Petersen, D. K. (2017). Length effects in pseudo-word spelling: Stronger in dyslexic than in non-dyslexic students. Annals of Dyslexia, 67(3), 369-382. DOI: 10.1007/s11881-017-0149-3.


Poulsen, M., Nielsen, A., Juul, H., & Elbro, C. (2017). Early Identification of Reading Difficulties: A Screening Strategy that Adjusts the Sensitivity to the Level of Prediction Accuracy. Dyslexia, 23(3), 251-267.


Juul, H., Pharao, N., & Thøgersen, J. (2016). Moderne danske vokaler. Danske Talesprog, 35-72.


Juul, H. & Møller, V. (2016) Læse- og skrivefærdigheder hos voksne med høretab – erfaringer fra en ny undersøgelse. Læsepædagogen, 64(2), 21-25.


Juul, H. (2016). Hvornår er et ord lydret? Kognition & Pædagogik, 99, 40-54.


Petersen, D. K. & Juul, H. (2016). Hvad betyder ordlængde og kompleksitet for elevers stavefærdighed? En sammenligning af ordblinde og normalt læsende elever. Kognition & Pædagogik, 99, 55-66.


Nielsen, A.-M. V. & Juul, H. (2016). Predictors of early versus later spelling development in Danish. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 29, 245-266. DOI: 10.1007/s11145-015-9591-y. [Udgivet online i 2015.]


Daugaard, H. T., Nielsen, A.-M. V. & Juul, H. (2016). Kan man fremme elevers selvstændige ordtilegnelse? Logos. Audiologopædisk Tidsskrift, nr. 77, side 9-11.


Juul, Holger (2016). Supplement til prøven 'Hverdagsskrivning for voksne'. Dansk Audiologopædi, 52. årgang, nr. 1, 22-30.


Juul, H. (2015). Rapport om læse- og skrivefærdigheder hos voksne med høretab. Castberggård  Job- & Udviklingscenter. Kan hentes fra www.læseskrivetest.dk.


Petersen, D. K., Poulsen, M., Juul, H., Møller, H. L., Elbro, C., & Arnbak, E. (2015). Ordblindetesten - en tværgående test til afdækning af vanskeligheder med skriftens lydprincip. Læsepædagogen, 63(4), 8-12.


Poulsen, M., Juul, H., & Elbro, C. (2015). Multiple mediation analysis of the relationship between rapid naming and reading. Journal of Research in Reading, 38, side 124-140. [Udgivet online i 2013.] DOI: 10.1111/j.1467-9817.2012.01547.x.


Juul, H. (2014). Testning af skriftsproglige færdigheder hos voksne med høretab. Dansk Audiologopædi, 50. årgang, nr. 4, side 4-13. Artiklen er også publiceret i Norsk Tidsskrift for Logopedi, nr. 1/2015, s. 16-25.


Møller, H. L., Arnbak, E., Petersen, D. K., Poulsen, M., Juul, H. & Elbro, C. (2014). Teknisk Rapport om Ordblindetesten. Center for Læseforskning, Københavns Universitet, og Skoleforskningsprogrammet, IUP, Aarhus Universitet. Tilgængelig på https://ordblindetest.nu/vejleder/.


Juul, H., Poulsen, M., & Elbro, C. (2014). Separating speed from accuracy in beginning reading development. Journal of Educational Psychology, 160, side 1096-1106. DOI: 10.1037/a0037100.


Thøger, S. & Juul, H. (2014). Ordblinde renovations- og flyttearbejdere på efteruddannelse: stavning og anvendelse af it. Logos. Audiologopædisk Tidsskrift, nr. 70, side 26-30.


Juul, H. (2014). Sprogets genskabelse. Mål og Mæle, 36. årgang, nr. 2, side 21-26


Juul, H. & Møller, L. (2013). Skriftsproglig udvikling - et nyt læseprøvesystem. Læsepædagogen, 61. årgang, nr. 4.


Morris, D.J. , Magnusson, L., Faulkner, A., Jönsson, R. & Juul, H. (2013). Identification of vowel length, word stress, and compound words and phrases by postlingually-deafened cochlear implant listeners. Journal of the American Academy of Audiology, vol. 24, side 879-890. DOI: 10.3766/jaaa.24.9.11.


Juul, H. (2012). Udtaledistinkthed og stavefærdighed hos danske børn. Danske Talesprog, 12, side 96-109. (pdf)


Juul, H. (2012). Hvor meget hjælper it-hjælpemidler? Viden om Læsning, nr. 11, side 43-48. (pdf)


Nielsen, A.-M. V. & Juul, H. (2012). Frilæsning i 1. klasse – effekt på ordlæsning? Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, nr. 1/2012, side 12-27.


Juul, H. (2011). Læseudvikling – dag for dag. Logos. Audiologopædisk Tidsskrift, nr. 63, side 15-18. (pdf)


Juul, H. (2011). Fuldstændig fantastisk? Nyt om Ordblindhed. Temanummer, juni 2011, side 19-24. (pdf)


Juul, H. (2011). Unge ordblindes udbytte af et ordforslagsprogram. Læsepædagogen. 59. årgang, nr. 1, side 4-9.


Juul, H. (2010). K-a-tt-e-p-i-n-er. Om komplekse bogstav-lyd-forbindelser i danske ord. NyS, nr. 39, side 10-32.


Nielsen, A.-M. V. & Juul, H. (2010). Vage mål og svag undervisningsvejledning. Dansk Audiologopædi, 46. årgang, nr. 3, side 32-35. (pdf)


Juul, H. (2009). Sprog på nettet. Mål og Mæle, 32. årgang, nr. 4, side 13-22. (pdf)


Juul, H., & Clausen, J.K., (2009). Unge ordblinde skriver løs med it. Projektrapport, Dansk Videnscenter for Ordblindhed. 47 sider. (pdf)


Juul, H. (2009). Bogstavprøver ved skolestart. Skolestart, 39. årgang, nr. 4, side 4-6. (pdf)


Juul, H. (2009). Skriftsproglig Udvikling – et nyt læseprøvesystem. Månedsmagasinet Skolen, 15. årgang, nr. 4, side 5-8. (pdf)


Juul, H. (2009). Fra forskning til undervisningsmaterialeforfatning. Logos. Audiologopædisk Tidsskrift, nr. 55, side 10-12. (pdf)


Juul, H. (2008). Er danske bogstaver til at stole på? Magasinet Humaniora, 23. årgang, nr. 4, side 22-27. (pdf)


Juul, H. (2008). Dobbeltrim. Mål og Mæle, 31. årgang, nr. 2, side 29-32. (pdf)


Juul, H. (2008). Sprogtestning ved starten af børnehaveklassen. Logos. Audiologopædisk Tidsskrift, nr. 53, side 4-8. (pdf)


Juul, H. (2008). Sikker stavning. Læsepædagogen, 56. årgang, nr. 2, side 25-28.


Juul, H. (2008). Sproglige færdigheder i børnehaveklassen – en sammenligning af årgang 2004 og 2007. Undervisningsministeriet/Center for Læseforskning. 32 sider. (pdf)


Juul, H. (2007). Sproglige færdigheder og læseudvikling. En undersøgelse af danske børn fra starten af børnehaveklassen til 2. klasse. Undervisningsministeriet/Center for Læseforskning. 71 sider. (pdf)

 

Juul, H. (2007). Hvorfor er tyske tekster længere end danske? Mål og Mæle, 30. årgang, nr. 1, side 7-13. (pdf)


Juul, H., Elbro, C., Aro, M., Forsman, C., Lund, R., Sigurðsson, B., Þráinsdóttir, A., Seymour, P.H.K., Duncan, L.G. (2007). Early reading development in three Nordic countries and the UK. Report to the Joint Committee for Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences. 32 sider.


Juul, H. (2006). Fonologiske færdigheder og læseudvikling hos DU1-kursister. Projektrapport, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. 50 sider. (pdf)


Juul, H. (2006). Læseudviklingen i løbet af første skoleår. Logos. Audiologopædisk Tidsskrift, nr. 48, side 4-6. (pdf)


Juul, H. (2006) Notat om sprogscreening i børnehaveklassen. 5 sider. Offentliggjort som bilag til Undervisningsministeriets rapport En god skolestart.


Juul, H. (2006). Tsunami. En metafor breder sig i dagspressen. Mål og Mæle, 29. årgang, nr. 1, side 20-22.


Juul, H. & Elbro, C. (2005). Sproglige færdigheder ved starten af børnehaveklassen. Rapport om en undersøgelse gennemført for Undervisningsministeriet efteråret 2004. Undervisningsministeriet/Center for Læseforskning. 68 sider. (pdf)


Juul, H. (2005). Grammatical awareness and the spelling of inflectional morphemes in Danish. International Journal of Applied Linguistics, 15, side 87-112. (Indgår i manuskriptform i H. Juul: Spelling Problemse in Danish. Ph.d.-afhandling. Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet, 2004.)


Juul, H. (2005). Knowledge of context sensitive spellings as a component of spelling competence: Evidence from Danish. Applied Psycholinguistics, 26, side 249-265. (Indgår i manuskriptform i H. Juul: Spelling Problemse in Danish. Ph.d.-afhandling. Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet, 2004.)


Juul, H. (2005). Mjød. Om sjældne eller helt umulige lydkombinationer. Mål og Mæle, 28. årgang, nr. 2, side 29-31


Juul, H. (2005). Sprogsteder på internettet. Mål og Mæle, 28. årgang, nr. 2, side 11-15


Juul, H., & Sigurðsson, B. (2005). Orthography as a handicap? A direct comparison of spelling acquisition in Danish and Icelandic. Scandinavian Journal of Psychology, 46, side 263-272. (Indgår i manuskriptform i H. Juul: Spelling Problemse in Danish. Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet, 2004.)


Juul, H. (2004). Staveproblemer i dansk. Læsepædagogen, 52. årgang, nr. 3, side 10-15. (Hent bladet her)


Juul, H. (2004). Amt forbi. Mål og Mæle, 27. årgang, nr. 4, side 15.


Juul, H (2004). Spelling Problemse in Danish. Ph.d.-afhandling. Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet. 176 sider.


Juul, H. (2004). Introduction to the dissertation. 25 sider. (Indgår i H. Juul: Spelling Problemse in Danish. Ph.d.-afhandling. Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet, 2004.)


Juul, H., & Elbro, C. (2004). The links between grammar and spelling. A cognitive hurdle in deep orthographies? Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 17, side 915-942. (Indgår i manuskriptform i H. Juul: Spelling Problemse in Danish. Ph.d.-afhandling. Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet, 2004.)


Juul, H., & Sigurðsson, B. (2004). Ortografien som handicap? Stavetilegnelse i Rødovre og Reykjavík. NyS, nr. 32, side 67-88.


Juul, H. (2004). Phonemic quantity awareness and the consonant doublet problem. 38 sider. (Indgår i H. Juul: Spelling Problemse in Danish. Ph.d.-afhandling. Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet, 2004.)


Juul, H. (2003) Stavefejl og stavefærdigheder hos skoleelever i 4. til 6. klasse. I Peter Widell, Mette Kunøe (red.): 9. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, side 200-202. Århus: Århus Universitet.


Juul, H. (2003). Typer af stavefejl og typer af stavefærdighed. Danske Talesprog, 4, side 59-74.


Juul, H. (2002). Børnerim der ikke rimer. Danske Talesprog, 3, side 1-16.


Juul, H. (2002). Conditioned spellings in Danish. Lund University, Dept. of Linguistics. Working Papers, 50, side 97-107.


Juul, H. (2002). Grammatisk opmærksomhed. En overset vanskelighed i skolebørns udvikling? Mål og Mæle, 2. årgang, nr. 2, side 8-18.


Juul, H. (2001). Fra analfabet til avanceret ortografibruger. Danske Studier, 2001, side 85-113. (pdf)


Juul, H., & Elbro, C. (2001). Når bogstavets lyd afhænger af sammenhængen. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 38. årgang, nr. 1, side 3-13.


Juul, H. (1999). Er der r i ordblind? Mål og Mæle, 22. årgang, nr. 1, side 16-20

 Holger Juul - juul@hum.ku.dk