Testmaterialer

Holger Juul

Lektor, ph.d.

Testmaterialer


Skriftsproglig udvikling

Skriftsproglig udvikling er en serie prøver der udgives af Hogrefe Psykologisk Forlag.

Serien omfatter følgende titler:


Holger Juul og Lene Møller:

Bogstavprøve 1-2 (papirprøver til 0.-1. klasse - digitale versioner er under udarbejdelse)


Ordlæseprøve 1-2 (papirprøver/digitale prøver til 1.-5. klasse)


Sætningslæseprøve 1-2 (papirprøver/digitale prøver til 1.-5. klasse)


Skriftsproglig udvikling - fra 12 år (digitale prøver til 6.-8. klasse; omfatter prøver af læsning og stavning)


Holger Juul:

Staveprøve 1-4 (Staveprøve 1-3 er papirprøver/digitale prøver til 1.-6. klasse; Staveprøve 4 er en digital prøve til 6.-8. klasse)


Lene Møller :

Tekstlæseprøve 1-8 (papirprøver/digitale prøver til 1.-6. klasse)


Der er udgivet udførlige vejledninger til hver prøve.


Læs mere på forlagets hjemmeside.


Nogle af tankerne bag Skriftsproglig udvikling er beskrevet her:

Månedsmagasinet Skolen, juni 2009, side 5-8 (PDF)

Fagbladet Skolestart, 39. årgang, nr. 4, side 4-6 (PDF)

Læsepædagogen, 61. årgang, nr. 4

Viden om Literacy, nr. 25, 2019, side 100-105 (PDF)


Ordblindetest

Sammen med kolleger fra Center for Læseforskning og DPU har jeg udviklet en tværgående ordblindetest ("Ordblindetesten"), der kan benyttes ved udredningen af ordblindhed på alle uddannelsestrin fra 3. klasse og op. Testen er udviklet for Undervisningsministeriet. Læs mere her.


Andre testmaterialer

Jeg har også udarbejdet mange andre testmaterialer i forbindelse med forskningsprojekter. En af dem, "Morfemlæseprøve", kan hentes gratis på Center for Læseforsknings testhjemmeside. Holger Juul - juul@hum.ku.dk